فروشگاه

لیدونالین
بهمن 18, 1398
سولفادین
بهمن 18, 1398
Show all

پنوموزین

موارد مصرف :
براي درمان بيـماريهاي تنـفسي درگاو و گوسفند بـخصوص درمان عفونت هاي ناشي از پاستـرولا همولـيـتيـكا و مولتوسيـدا و ميكرو ارگانيـسم هاي حساس به تيل مايكوزين . همـچنـيـن درمان اورام پستان گوسفند ناشي از استافيلوكوكوس اورئوس و مايكوپلاسما آگالاكتيه حساس به تيل مايكوزين و درمان سقط جنين در گوسفند ناشي از كلاميديا پسیتاسه .

مقدار مصرف :
گاو وگوسفند : 10 ميلي گرم به ازاي هر كيـلوگرم وزن بدن (1 ميلي لـيـتـر به ازاي هر30 كيلوگرم وزن بدن ).

بسته بندي :اين دارو در ويال 20 و 50 ميلي لـيـتــري عرضه مي گردد .