فروشگاه

بنزاپن
بهمن 17, 1398
پروپن ۳
بهمن 17, 1398
Show all

پروپن ۱

موارد مصرف :
پني سيلين ها براي پيشگيري يا درمان عفونت هاي عمومي ناشي از ارگانيسم حساس به  پني سيلين مانند كورينه باكتريوم پيوژنز ، ليستريا ، پاسترولاهموليتيكا ، پاسترولا مولتوسيدا ، استافيلوكوكوس و استرپتوكوكوس بكار ميرود. از اين دارو جهت درمان بيماريهاي زير استفاده ميشود:
عفونت بند ناف ، عفونت هاي دستگاه تنفس مانند پنوموني ، ليستريوز ، سپتي سمي ، عفونت هاي دستگاه ادراري و كنترل عفونت هاي ثانويه باكتريايي ناشي از بيماريهاي ويروسي .

 مقدار و روش مصرف :‌
000/10 تا 000/30 واحد به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن به روش عضلاني هر 24 ساعت يكبار .

بسته بندي : اين دارو  در ويال 20 ميلي ليتري عرضه مي گردد .

دسته: برچسب: