فروشگاه

خاک گربه اودرانت میوکت
اسفند 24, 1399
سولفادیازین ۲۵%+ تری متوپریم۵%
اسفند 25, 1399
Show all

لینکومایسین ۰٫۸۸%

توضیحات

ترکیب: هر گرم از پریمیکس لینکومایسین۰٫۸۸% حاوی ۸/۸ میلی­ گرم لینکومایسین هیدروکلراید می­باشد.

موارد مصرف:

*کنترل نکروتیک آنترایتیس ناشی از کلستریدیوم پرفرینژیس و سایر ارگانیسم­های حساس در جوجه های گوشتی

*افزایش میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی در جوجه های گوشتی در حال رشد

*مصرف همزمان با داروی لینکواسپکتین در برنامه پیش گیری و درمان CRD و CRD Complex.

میزان و روش مصرف:

*جهت افزایش سرعت وزن­گیری و بهبود ضریب تبدیل غذایی در جوجه­های گوشتی ۵۰۰-۲۵۰ گرم لینکومایسین ۰٫۸۸%  در هر تن غذای نهایی به عنوان تنها جیره­ ی غذایی.

*جهت کنترل نکروتیک آنتراتیس: ۲۵۰ گرم لینکومایسین ۰٫۸۸%  در هر تن غذا.

موارد احتیاط:

دور از دسترس اطفال نگه­داری شود.

به منظور اختلاط کامل پرمیکس با غذا بهتر است ابتدا مقدار توصیه شده را با کمی دان به هم زده سپس آن را به طور  یکنواخت با بقیه خوراک مخلوط نمایید.

در مرغان تخمگذار ، مادر و بوقلمون مصرف نشود.

مصرف آن در نشخوارکنندگان، اسب و خرگوش موجب ناراحتی گوارشی می­گردد.

زمان پرهیز از مصرف:  چنانچه به مقدار توصیه شده مصرف شود، زمان پرهیز از مصرف ندارد.

شرایط نگهداری:در جای خشک ، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور خورشید نگهداری گردد.

بسته­ بندی: پاکت ۵ کیلوگرمی