فروشگاه

انروجکت
بهمن 17, 1398
استروپن ۳+۳
بهمن 17, 1398
Show all

سولفاپلاس

سولفاناميدها آنالوگ ساختماني پارا آمينو بنزوئيك اسيد (PABA) می‌باشند و به‌طور رقابتي يك مرحله آنزيمي (دي هيدروپترات سنتتاز) را درزمانی كه PABA جهت توليد دي هيدرو فوليك اسيد وارد می‌شود، مهار می‌کند.

موارد مصرف:

از این دارو عموماً براي پيشگيري يا درمان عفونت‌های موضعي يا عمومي استفاده می‌شود.

مشخصاً در درمان گنديدگي سم، بیماری‌هاي عفوني سيستميك مانند پنوموني گاو، انتريت، ديفتري گوساله‌ها، ورم پستان، كوكسيديوز گاو و گوسفند، اكتينو باسيلوس، كلي باسيلوس، توكسوپلاسموز و پودودرماتيت بكار می‌رود.

مقدار و روش مصرف:‌

اسب، گاو و گوسفند: 15 تا 24 میلی‌گرم به ازای هر کیلو وزن بدن به‌صورت عضلانی یا آهسته وریدی.

سگ و گربه: 30 میلی‌گرم به ازای هر کیلو وزن بدن به‌صورت زیرجلدی.

بسته‌بندی:

 اين دارو در و یال‌های 50 و 100 میلی‌لیتری عرضه می‌گردد.