فروشگاه

لینکومایسین ۰٫۸۸%
اسفند 25, 1399
دیکلازوریل ۰٫۵%
اسفند 25, 1399
Show all

سولفادیازین ۲۵%+ تری متوپریم۵%

توضیحات

ترکیب: هر گرم از پرمیکس سولفادیازین+تری متوپریم حاوی ۲۵۰ میلی­ گرم سولفادیازین سدیم و ۵۰ میلیگرم تری­متو­پریم می­باشد.

موارد مصرف:

پرمیکس سولفادیازین+ تری متوپریم جهت پیشگیری و درمان بیماریهایی مانند CRD، کلی­باسیلوز، کوریزای عفونی، وبای مرغان، پنومونی های باکتریایی و اسهال­ های عفونی با منشأ سالمونلا تجویز می­ گردد.

مقدار و روش مصرف:

۱ کیلوگرم از پرمیکس سولفادیازین+ تری­متو­پریم در یک تن دان به مدت ۶-۵ روز توصیه می­ گردد.

مدت و مقدار مصرف براساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و بهتر است با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد منع مصرف:

تجویز این دارو در طیور تخمگذار که تخم آنها به مصرف انسان می ­رسد منع شده است.

تداخل دارویی:

از تجویز همزمان این دارو با داروهای پلی پپتیدی، بتالاکتام­ها و آمینوگلیکوزیدها خودداری گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

مصرف دارو ۵ روز قبل از کشتار طیور قطع گردد.

موارد احتیاط:

پس از باز شدن بسته­ بندی حداکثر ظرف مدت ۱ ماه مصرف گردد.

داروی آماده مصرف را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت مصرف نمایید.

شرایط نگهداری:
در جای خشک و دور از نور نگهداری گردد.

بسته بندی: فویل آلومینیوم ۵ کیلوگرمی