فروشگاه

کاناپن ۲+۲
بهمن 17, 1398
AD3E Forte
بهمن 17, 1398
Show all

سفتی پرین ۱

موارد مصرف:

گاو: درمان بيـماري هاي تنـفسي گاو (تب حـمل و نقل و پـنوموني) بـه خصوص موارد ناشي از باكتـري هاي مانهیمیا همولـيـتيـكا  (Mannheimia heaemolytica)، پاستـورلا مولـتـوسيـدا و هموفـيـلوس حتـي در گاوهاي شيـري طي دوران شيـردهي، درمان گنديدگي سـم (FootRot) ناشي از فوزوباكتـريوم نكروفوروم و باكتـروئيـدس ملانيـنوژنيكوس

 گوسفند: درمان بیماریهای تنفسی (پنومونی گوسفند) ناشی از پاستورلا مولتوسیدا و مانهیمیا همولیتیکا

بز: درمان بیماریهای تنفسی (پنومونی بز) ناشی از پاستورلا مولتوسیدا و مانهیمیا همولیتیکا

اسب: درمان عفونت هاي تـنـفسي ناشي از استـرپتوكوكوس زواپـيـدميـكوس

سگ: درمان عفونت هاي مـجاري ادراري همراه با اشــریشياكولای (E.coli) و پروتئوس ميـرابيـلیس

مقدار و روش مصرف:

گاو: 1/1 تا 2/2 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن معادل 1 تا 2 ميلي لـيـتـر مـحلول استـريل آماده شده براي 3/45 كيلوگرم وزن بدن به روش  داخل عضلاني یا زیر پوستی. درمان بايد با فواصل 24 ساعت به مدت 3 روز متوالـي تكرار شود. در صورتي كه پس از دو تا سه روز درمان، نتايج رضايت بـخشي حاصل نگردید در روزهاي چهارم و پـنـجم نيـز درمان را ادامه دهيـد.

 گوسفند و بز: 1/1  تا 2/2  میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن  معادل 1 تا 2 میلی لیتر محلول استریل آماده شده برای 3/45 کیلوگرم وزن بدن به روش داخل عضلانی. درمان باید با فواصل 24  ساعت به مدت 3 روز متوالـي تكرار شود. در صورتي كه پس از دو تا سه روز درمان، نتايج رضايت بـخشي حاصل نگردید در روزهاي چهارم و پـنـجم نيـز درمان را ادامه دهيـد .

اسب: 2/2 تا 4/4 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن معادل 2 تا 4 میلی لیتر محلول استریل آماده شده  برای 3/45 کیلوگرم وزن بدن به روش داخل عضلاني. هـــر 24 ساعت بايد تزريق را تكرار كرد. پس از رفع علائم بيـماري درمان را به مدت 48 ساعت ديگر ادامه دهيـد. اگـر طي 4 تا 5 روز پاسـخي مشاهده نشد، بايد تشخيـص بيماري را بازبـيـنـي نماييد.

سگ: 2/2 ميلي گرم به ازاي هركيـلوگرم وزن بدن معادل 5/0 ميلي لـيـتـر مـحلول  استـريل آماده شده براي هر 10 كيلوگرم وزن بدن به روش زير جلدي. درمان بايدبا فواصل 24 ساعت و به مدت 5 تا 14 روز ديگر تكرار شود.

بسته بندي: پودر استـريل سفتیوفور در ويال 1 گرمي عرضه مي شود