فروشگاه

سفتی پرین ۴
بهمن 17, 1398
سفتی پرین ۰٫۲۵
بهمن 17, 1398
Show all

سفتی پرین ۰٫۵

سفتيوفور از گروه سفالوسپورين‌ها و نسل سوم اين گروه می‌باشد. مكانيسم اثر سفالوسپورين‌ها مشابه پنی‌سیلین‌ها و باكتريوسيد می‌باشند. سفالوسپورين‌ها به پروتئين‌هايي كه محل اتصال پنی‌سیلین بوده و در غشاي سيتوپلاسمي باكتري وجود دارند پيونديافته و با تداخل در عمل ترانس پپتيداز و ديگر آنزیم‌های ديواره سلولي، ساخت ديواره سلولي باكتري را مهار مي‌كنند.

موارد مصرف:

گاو: درمان بیماری‌هاي تنفسي گاو (تب حمل‌ونقل و پنوموني) به‌خصوص موارد ناشي از مانهمیا هموليتيكا، پاستورلا مولتوسيدا و هموفيلوس حتي در گاوهاي شيري طي دوران شيردهي، درمان گنديدگي سم ناشي از فوزوباكتريوم نكروفوروم و باكتريوئيدس ملانينوژنیكوس.

گوسفند: درمان بیماری‌های تنفسی (پنومونی گوسفند) ناشی از پاستورلا مولتوسیدا و مانهمیا همولیتیکا.

بز: درمان بیماری‌های تنفسی (پنومونی بز) ناشی از پاستورلا مولتوسیدا و مانهمیا همولیتیکا.

اسب: درمان عفونت‌های تنفسي ناشي از استرپتوكوكوس زئوپيدميكوس.

جوجه: كنترل عفونت‌های كلي باسيلوسي و استافيلوكوكسي در جوجه‌هاي یک‌روزه.

سگ: درمان عفونت‌های مجاري ادراري همراه با اشرشيا كولي و پاستورلا ميرابيلیس.

مقدار و روش مصرف:

گاو: يك میلی‌گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن معادل يك میلی‌لیتر محلول استريل آماده‌شده براي 50 كيلوگرم وزن بدن به روش داخل عضلاني. درمان بايد با فواصل 24 ساعت به مدت 3 روز متوالي تكرار شود. درصورتی‌که پس از دو سه روز درمان، نتايج رضايت بخشي ديده نشد، در روزهاي چهارم و پنجم نیز درمان را ادامه دهيد.

اسب: 2 میلی‌گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن به روش داخل عضلاني. هر 24 ساعت بايد تزريق را تكرار كرد. پس از رفع علائم بيماري درمان را به مدت 48 ساعت ديگر ادامه دهيد. اگر طي 4 تا 5 روز پاسخي مشاهده نشد، بايد تشخيص بيماري را بازبيني نماييد.

گوسفند و بز: 1/1 تا 2/2 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به روش داخل عضلانی. درمان باید با فواصل 24 ساعت به مدت 3 روز متوالي تكرار شود. درصورتی‌که پس از دو سه روز درمان، نتايج رضايت بخشي ديده نشد در روزهاي چهارم و پنجم نيز درمان را ادامه دهيد.

جوجه: 08/0 تا 2/0 میلی‌گرم سفتيوفور براي هر جوجه به روش زير جلدي.

سگ: 2 میلی‌گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن معادل 5/0 میلی‌لیتر محلول استريل آماده‌شده براي هر 10 كيلوگرم وزن بدن به روش زیر جلدی. درمان بايد با فواصل 24 ساعت و به مدت 5 تا 14 روز تكرار شود.

بسته‌بندی:

اين دارو به‌صورت پودر در ويال 20 میلی‌لیتری عرضه می‌گردد.