فروشگاه

خاک بستر گربه ساده
بهمن 17, 1398
لینکوسول
بهمن 17, 1398
Show all

خاک بستر گربه رایحه گل لاوندر

اسانسهای عطری استفاده شده در خاک بستر مای کت، تهیه شده از بهترین برندهای عطرهای غیرصنعتی است؛ که گاه خود شما نیز جهت استفادهءشخصی از بازار تهیه می نمایید.
این مهم برای این در نظر گرفته شده است، تا از هرگونه حساسیت احتمالی برای شما و گربه خانگی تان جلوگیری به عمل آید.
شمیم های مطبوعی نظیر؛ لاوندر، یاس، رز، لیمو، هلو، پودربچه و… جهت طراوت هرچه بیشتر فضای منزل شما در فرمولاسون مای کت به کارگرفته شده است.

وزن : 8 لیتری