فروشگاه

تتروکسی ۵
بهمن 17, 1398
دی استرپ ۱
بهمن 17, 1398
Show all

جنتاسین ۵

موارد مصرف :
جنتامايسـيـن براي درمان عفونت هاي ناشي از ارگانيسـم هاي حساس به جنتامايسـيـن مانند اكثر باكتـريــهاي گرم منـفـي و همـچنـيـن برخي استافـيـلوكوك ها ، اسـتــــــرپـتوكوك ها و موارد زير بكارمي رود . درمان بيـماريهاي روده اي و سـپـتـي سـمـيك ، درمان عفونت هاي بافت نرم ، اندومتـريت ، متـريت و پـيومتـرا ، درمان باكتـريـمي (bacteremia) وسـپـتـي سـمـي در كره اسبها ناشي از E.coli ، پروتئـوس و پزودو موناس ، عفونت هاي ادراري و عفونت هاي پوستـي . درمان ورم پستان كلي فرمي حاد در گاو .

مقدار مصرف :
5 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن . روز اول هر 12 ساعت يكبار و روزهاي بعد هر 24 ساعت به مدت 3 تا 5 روز .

بسته بـندي : اين دارو در ويال 20 ،50 و 100 ميلـي لـيـتـري عرضه مي گردد .