فروشگاه

فلونیکول ۳۰
بهمن 17, 1398
انروجکت
بهمن 17, 1398
Show all

تتروكسي ۲۰ LA

موارد مصرف:

اكسي تتراسايكلين يك آنتی‌بیوتیک وسيع الطيف است كه از آن براي پيشگيري و درمان عفونت‌های ناشي از ارگانیسم‌هاي حساس به اكسي تتراسايكلين مانند بيشتر باکتری‌های گرم مثبت و تعدادي از باکتری‌های گرم منفي و اكتينو مايست و ريكتزيا و موارد زير استفاده می‌شود:

گاو: درمان و كنترل پاستورلوز و پنوموني حساس به اكسي تتراسايكلين، گنديدگي سم و كراتو كونژكتويت

گوسفند: كنترل سقط‌جنین آنز نوتيك، پنوموني گنديدگي سم، ورم پستان حاد و كراتوكنژكتويت

مقدار و روش مصرف:‌

گاو و گوسفند: 20 میلی‌گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن (1 میلی‌لیتر به ازاي 10 کیلوگرم وزن بدن).

با توجه به فرمول اختصاصي اين دارو در اكثر گونه‌های دامي سطح خوني آن پس از تزریق به مدت 3 تا 5 روز حفظ می‌گردد. علاوه بر اين 4 ساعت بعد از تزريق دوز فوق سطح خوني آن به بالاترين مقدار خود می‌رسد. لذا جهت درمان عفونت‌های حاد نيز مناسب است.

دارو به روش عضلاني عميق يا زیرجلدی تزريق شود.

بسته‌بندی:

اين دارو در ويال‌های 20، 50 و 100 میلی‌لیتری عرضه می‌گردند.