فروشگاه

مولتی ویتامین
بهمن 17, 1398
تری ویتادی
بهمن 18, 1398
Show all

بی جکت

موارد مصرف :
پيشگيـري و درمان كمبود تيـاميـن در موارد زيركه عبارتنـداز :       
درمان اختصاصي مسموميت با سرخس عقابي (Bracken fern) در اسب  .
درمان پوليوانسفالومالاسي ( Polioencephalomalacia) در نشخواركنندگان جوان  .
درمان مسموميت با سرب و اتيـل گليـكول در دام هاي كوچك  .
درمان كمبود تياميـن در گوشتخواران كه ماهي خام مصرف مي كنند.

 مقدار مصرف  :
درمان مسموميـت با سرخس در اسب  : روزانه 1 تا 5 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن .
|درمان پولـيـوانسفالـومالاسي : روزانه 10 تا 20 ميلي گرم به ازاي هر كيلو گرم وزن بدن

سگ و گربه :  روزانه 1تا2 ميلي گرم به ازاي هر كيلو گرم وزن بدن .

 بسته بندي :  اين دارو در ويال 20 ،50 و 100 ميـلـي لـيـتـري  عرضه مي گردد.

دسته: برچسب: