فروشگاه

ویتی سل
بهمن 18, 1398
فرتیرلین
بهمن 18, 1398
Show all

بپلکس

موارد مصرف :
براي پيشگيـري و درمان علائم ناشي از كمبود ويتاميـن هاي گروه B ، در موارد بي اشتهايي در انواع دامها ، كم خوني ،در  دوره نقاهت بيماريها، درمان بيماريها ي مزمن ، اسهال ، كاهش رشد و ضعف عضلاني .

مقدار مصرف :
گاو ، اسب وگوسالـه  :3 تا 5 ميـلي لـيـتـر به ازاي هر 25 كيـلوگرم وزن بدن .
گوسفند ، بز :1 تا 2ميـلي لـيـتـر به ازاي هر 15 كيـلوگرم وزن بدن  .
سگ وگربه : 1 ميـلي لـيـتـر به ازاي هر 5 كيـلوگرم وزن بدن .

بسته بندي : اين دارو در ويال 20 ،50 و 100 ميلي لـيتـري عرضه مي گردد.

دسته: برچسب: