فروشگاه

دی‌پیرون
بهمن 18, 1398
دگزاکوئید
بهمن 18, 1398
Show all

بوتادیون

موارد مصــــرف :
فـنـيـل بوتازون بعنوان يك داروي با خواص ضدالـتـهاب ، ضددرد و ضد تب براي تسكيـن موارد  التهابي كه در ارتباط با سيـستم عضلاني – استـخواني هستـند مانند : استئوآرتريت ، ميوزيت ، التهابات عمومي مفاصل ، تورم تاج سم در اسب ، سگ و گاو بكار ميرود.

مقدار مصـــرف :
نشـخواركنندگان : روز اول مقدار 9 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن و روزهاي بعد 2 تا 5 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن  .
اسب : 2/2 تا 4/4 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن  حداكـثر به مدت 3 روز متوالـي  .
سگ : 20 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن حداكثر به مدت 3 روز متوالـي   .

بسته بندي :
اين دارو در ويال 20 ،50 و 100 ميلي لـيـتـري عرضه مي گردد .