فروشگاه

استروپن ۳+۳
بهمن 17, 1398
پروپن ۱
بهمن 17, 1398
Show all

بنزاپن

موارد مصرف :
از اين دارو براي درمان بيماريهاي ايجاد شده توسط ميكروارگانيسم هاي حساس به پني سيلين جي بنزاتين در اسب ، گاو ، سگ و گربه در مواقعي كه درمان طولاني مدت مورد نياز است استفاده ميشود : موارد عمومي عبارتند از كلستريديوم سپتيكوم (Clostridium Septicum ).كورينه باكتريوم پيوژنز ، استافيلوكوكوس اورئوس ،‌استرپتوكوكوس كانيس ،‌استرپتوكوكوس اكوئي و استرپتوكوكوس پيوژنز ،‌عفونتهاي دستگاه تنفسي فوقاني مانند رينيت (Rhinits )،‌فارنژيت ( Pharyngitis )  ،‌شاربن علامتي و غيره.

 مقدار مصرف :
نشخوار كنندگان ( گاو ،‌گوسفندو بز ) 000/44  تا 000/66 واحد بين المللي (IU) به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر 2 تا 3 روز .
اسب : 000/10  تا 000/40 واحد بين المللي (IU ) به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر 48 تا 72 ساعت .
سگ و گربه :‌ 000/40  تا 000/50 واحد بين المللي (IU ) به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن  هر 5 روز  .

بسته بندي : اين دارو به صورت پودر در ويال 10 ميلي ليتري عرضه مي گردد .

دسته: برچسب: