فروشگاه

دیکلازوریل ۰٫۵%
اسفند 25, 1399
مادورامایسین ۱%
اسفند 25, 1399
Show all

اکسی تتراسایکلین ۵۰%

توضیحات

ترکیب: هر گرم از پرمیکس اکسی تتراسایکلین حاوی ۵۰۰ میلی ­گرماکسی تتراسایکلین خالص می­باشد.

موارد مصرف:

-اکسی تتراسایکلین جهت کنترل و درمان بیماریهای:

-سینویت عفونی، کلی­ باسیلوز و CRD

-وبای طیور

-عفونت­های دستگاه گوارش و اسهال­های میکروبی و اسهال سفید جوجه­ ها

-هگزامیتیازیس، سینوویت عفونی و بیماری تاج آبی در بوقلمون تجویز می­ گردد.

مقدار و روش مصرف:

-جهت کنترل و درمان سینوویت عفونی و وبای طیور به میزان ۴۰۰-۲۰۰ گرم در یک تن دان به مدت ۱۴-۷ روز متوالی.

-جهت کنترل و درمان CRD و کلی­ باسیلوز ۸۰۰ گرم در یک تن دان به مدت ۱۴-۷ روز متوالی.

-جهت کاهش تلفات ناشی از کلی­ باسیلوز ۱۰۰۰ گرم در یک تن دان به مدت ۵ روز متوالی.

-مدت و مقدار مصرف براساس نوع و شدت بیماری متغییر بوده و بهتر است با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد منع مصرف:

تجویز اکسی تتراسایکلین در طیور تخمگذار( در دوره تخمگذاری) که تخم آنها به مصرف انسان می­رسد منع شده است.

تداخل دارویی:

تجویز اکسی تتراسایکلین با بتالاکتام­ها، ماکرولیدها، آمینوگلیکوزیدها و کاتیونهای ۳-۲ ظرفیتی مانند آلومینیوم، کلسیم، منیزیم و آهن موجب ایجاد تداخل دارویی می­ گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

مصرف دارو ۷-۵ روز قبل از کشتار طیور قطع گردد.

شرایط نگهد اری:

در جای خشک، خنک و دور از نور نگهداری گردد.

بسته بندی: فویل آلومینیوم ۵ کیلوگرمی