فروشگاه

تتروكسي ۲۰ LA
بهمن 17, 1398
سولفاپلاس
بهمن 17, 1398
Show all

انروجکت

انروفلوکساسین آنتی‌بیوتیکی از گروه فلوئورکینولون‌ها و دارای خواص باکتریوسیدی می‌باشد. تأثیر این دارو بسته به غلظت می‌باشد و بعد از حدود 20 تا 30 دقیقه پس از مجاورت با باکتری موجب از بین رفتن آن می‌شود. این دارو دارای اثرات آنتی‌بیوتیکی قابل‌توجهی نسبت به هر دو دسته باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت بوده و بر هر دو مرحله تکثیر (ایستایی و رشد) باکتری مؤثر است.

موارد مصرف:

در گاو، گوساله، گوسفند و بز، برای درمان بیماری‌های ناشی از میکروارگانیسم‌های حساس به انروفلوکساسین نظیر عفونت‌های دستگاه تنفسی ناشی از گونه‌های مایکوپلاسما و پاستورلا، عفونت‌های گوارشی ناشی از اشریشیاکلی و همچنین ورم پستان ناشی از اشریشیاکلی کاربرد دارد. در سگ برای درمان عفونت‌های پوستی (زخم‌ها و آبسه‌ها) ناشی از اشرشیاکلی و کلبسیلا پنومونی، پروتئوس میرابیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس و عفونت‌های تنفسی (پنومونی و رینیت) ناشی از اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس، عفونت‌های دستگاه ادراری ناشی از اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس و پروتئوس میرابیلیس به کار می‌رود.

 مقدار و روش مصرف:

گاو، گوساله، گوسفند و بز: جهت درمان عفونت‌های گوارشی و تنفسی و یا عفونت‌های ثانویه: 5/2 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل 1 میلی‌لیتر به ازای هر 40 کیلوگرم وزن بدن به‌صورت زیر جلدی به مدت 3 روز متوالی تزریق گردد. در صورت ابتلا به عفونت‌های پیچیده تنفسی می‌توان دوز دارو را تا 5 میلی‌گرم به مدت 5 روز متوالی افزایش داد. در گاو و گوساله تزریق به‌صورت زیر جلدی و در گوسفند و بز عضلانی می‌باشد.

سگ و گربه: 5/2 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل 1 میلی‌لیتر به ازای هر 40 کیلوگرم وزن بدن به‌صورت عضلانی به مدت 2 تا 5 روز.

بسته‌بندی:

اين دارو در ويال‌های 20، 50 و 100 میلی‌لیتری عرضه می‌گردد.