فروشگاه

ارس نئوسول
فروردین 7, 1400
ارس پلی میکس ۳
فروردین 7, 1400
Show all

ارس پلی میکس

توضیحات
  • کلیستین ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ واحد بین المللی (محلول خوراکی )
  • گروه دارویی: آنتی بیوتیک از خانواده پلی میکسین ها

ترکیب:

هر میلی لیترمحلول حاوی ۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد بین المللی کلیستین به فرم سولفات می باشد.

موارد مصرف:

در طیور (گوشتی، مادر و تخمگذار) به منظور درمان عفونت های دستگاه گوارش ناشی از باکتری های گرم منفی از قبیل گونه های اشریشیا کلی، سالمونلا، هموفیلوس، کلبسیلا، شیگلا و سودوموناس آئروژینوزا به کار می رود .

مکانیسم اثر:

پلی میکسین ها دترجنت های بازی ،کاتیونی مؤثر بر کشش سطحی می باشند که به واسطه تداخل با فسفولیپیدهای غشای سلولی، به داخل غشا نفوذ کرده و منجر به از هم گسیختگی ساختار غشا می شوند. متعاقب این عمل، تغییرات نفوذ پذیری در داخل سلول روی می دهد که منجر به مرگ سلول و اثر باکترسیدی کلیستین می شود. همچنین کلیستین می تواند تا حدودی موجب خنثی سازی اندوتوکسین باکتری های گرم منفی شود .

فارماکوکینتیک:

کلیستین اندوتوکسین های باکتری های گرم منفی را خنثی می کند، کلیستین پس از تجویز خوراکی جذب روده ای ندارد بنابراین حضور بالای آنتی بیوتیک در داخل روده با توجه به غلظت آن از ارزش بالایی برخوردار است .

مقدار و روش مصرف:

خوراکی ( همراه با آب آشامیدنی)

طیور: ۷۵۰۰۰ واحد بین المللی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت ۵-۳ روز . این مقدار تقریبا معادل ۳۵۰-۱۵۰ میلی لیتر از محلول  در۱۰۰۰ لیتًر آب آشامیدنی می باشد .

گوساله و بره: ۵۰۰۰۰ واحد بین المللی به ازای هرکیلوگرم وزن زنده بدن معادل ۱ میلی لیتر برای هر ۴۰ کیلوگرم وزن زنده بدن هر ۱۲ساعت یکبار به مدت  ۴-۳ روز.

یا طبق تجویز دکتر دامپزشک .

موارد منع مصرف:

در حیواناتی که دارای حساسیت به آنتی بیوتیک های پلی پپتیدی می باشند و یا به طور جدی دچار اختلالات کلیوی می باشند مصرف نگردد. در حیوانات با هضم میکروبی فعال (نشخوارکنندگان بالغ) استفاده نگردد.

دوره پرهیز از مصرف:

در طیور ۱ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع گردد.

موارد احتیاط:

آب آشامیدنی حاوی دارو ظرف ۲۴ ساعت مصرف گردد .

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد ،دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود. از یخ زدن محلول جلوگیری شود .

حجم:۱لیتر