فروشگاه

غذای نیمه آماده میوسان مخصوص گربه ها
اسفند 26, 1399
ارس تایلووت
فروردین 7, 1400
Show all

ارس او تی سی

توضیحات
  • اکسی تترا سایکلین ۲%(اسپری آئروسول)
  • گروه دارویی: آنتی بیوتیک

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی:

اکسی تتراسایکلین به فرم هیدروکلراید       ۲۰ گرم

ژانسین ویوله                                          ۲ گرم

موارد مصرف:

اسپری اکسی تتراسایکلین با تاثیر بر روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی وریکتزیا جهت درمان عفونت های جلدی، عفونت سم عفونت های ثانویه ناشی از بیماری های انگلی پوستی، التیام و بهبود سریع زخم های باز، آبسه ،بریدگی،پوستول وپیشگیری از عفونت های بعد از عمل جراحی در دام ها بکار می رود.

مکانیسم اثر:

اکسی تترا سایکلین یک ترکیب باکتریواستاتیک می باشد که با اتصال به جزS30 و آمینو استیل ترانسفراز RNA  از سنتزپروتئین ها جلوگیری می کند. بنظر می رسد اکسی تترا سایکلین با اتصال به جز S50، سبب تغییر در نفوذ پذیــری غشای سیتــوپلاسمی، در باکتــری های حساس می شود. همچنین این دارو باعث کاهش تبدیل گلوتامات به پروتئین سلولی شده و از رشد باکتــری جلوگیــری می نماید .

مقدار و روش مصرف:

ابتدا محل مورد نظر را تمیز نموده، سپس آن را روزی ۳-۲مرتبه واز فاصله ۳۰سانتیمتری برروی جراحت اسپری شود.. بهتر است تا درمان کامل بر روی جراحت اسپری شود .

دوره پرهیز ازمصرف:

ندارد

موارد منع مصرف:

در موارد حساسیت مفرط به تتراسایکلین ها ،منع مصرف دارد.

موارد احتیاط:

درکنارآتش اسپری نشود.درمعرض حرارت قرار نگیرد.از سوراخ کردن قوطی حتی خالی خودداری گردد.

 شرایط نگهداری:

دوراز حرارت وتابش مستقیم در دمای کمتراز ۲۵درجه سانتی گراد ودوراز رطوبت ودسترس کودکان نگهداری شود .

حجم: ۲۰۰میلی لیتر